VETRI SF45

Få mer utrymme med vikpartier till ditt uterum

VETRI SF45 är ett vikparti-system utvecklat för uterumsmarknaden. Systemet är ett bra alternativ till skjutpartier på de platser där du vill få mer öppning mot världen utanför. De stora glaspartierna kan öppnas och stängas bekvämt med hjälp av de sammankopplade panelerna.

Kontakta oss

Fakta

Måttanpassat utan extra kostnad

Glas
6mm härdat glas eller dubbelhärdat säkerhetsglas i dörrpartier

Vikpartier i glas med aluminiumprofiler

Bottenhängd konstruktion

Profildjupet är endast 45 mm

Skyddande droppkant på övre och undre spårprofil

Öppningsbar både från insida och utsida

 

Kulörer
Standardkulör är vit RAL9010.

Öppning sker genom att skjuta partierna antingen till en sida eller till båda sidorna

Höjd upp till 3 000 mm

Dubbla borstlisttätningar för ökad täthet

Tillval: Valfri kulör

Tillval: Energiglas

Frågor?Frågor?