Hede Fashion Outlet

Utökad butiksyta av Fashion Outlet

Vetri i Mariestad tillverkar samtliga glaspartier till utbyggnaden av Hede fashion outlet i Kungsbacka. Butiksytorna utökas med 2500 kvadratmeter och man går från 60 till 75 st butiker.

  • Hede Image001
  • Hede Image002
  • Hede Image003

Frågor?Frågor?