Stockholm

Stockholm

Vill du komma i kontakt med oss?

Fördelen för dig som kund är att vi finns representerade på flera orter i landet. Nedan hittar du kontaktinformation till respektive bolag.

Vetri i Stockholm

Adress
Vetri i Stockholm AB

Sickla Industrivägen 3
131 54  NACKA

Telefon 08 - 718 32 00

E-post info.stockholm@vetri.se

Faktura invoice.stockholm@vetri.se

 

Kontakta oss

System.ArgumentException: An item with the same key has already been added.
  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
  at Umbraco.Core.Services.IdkMap.Populate(IEnumerable`1 pairs, UmbracoObjectTypes umbracoObjectType)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedContentCache.EnsureIdkMap(UmbracoContext umbracoContext)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedContentCache.GetById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Guid nodeKey)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.ContextualPublishedContentCache.GetById(Boolean preview, Guid contentKey)
  at Umbraco.Web.PublishedContentQuery.TypedContent(Guid id)
  at Umbraco.Web.PublishedContentQueryExtensions.TypedContent(ITypedPublishedContentQuery contentQuery, Udi id)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.TypedContentForObject(Object id)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_ListMedarbetare_cshtml.Execute() in e:\inetpub\vetri.se\Views\MacroPartials\ListMedarbetare.cshtml:line 5
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in e:\inetpub\vetri.se\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in e:\inetpub\vetri.se\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

Behöver du hjälp?

Kontakta något av våra försäljningskontor nedan