Maximerad öppning i husfasad

Maximerad öppning i husfasad

Maximerad öppning i husfasad

Vikparti ASS 70 FD och fönster AWS 70 HI hos kund utanför Laholm. Under hösten 2019 kompletterar kund, tillsammans med byggare, huset med ytterligare ett vikparti.