Frågor och svar

Att bygga ett uterum kan kännas som ett stort projekt och att det är många saker man behöver tänka på. För att hjälpa dig har vi samlat ihop de vanligaste funderingarna med svar. Är det något annat du undrar? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

Behöver jag söka bygglov?

Att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak kräver bygglov. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus, och som en nybyggnad om det görs fristående.

För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än bostadshusets nock. Du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du börjar bygga. Om du bor utanför detaljplanelagt område kan du i vissa fall få bygga en tillbyggnad utan bygglov eller anmälan. Om den lovbefriade tillbyggnaden byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just ditt uterum kräver bygglov eller inte. kolla för säkerhets skull alltid med kommunen där du ska bygga innan du startar ditt projekt

På Boverkets hemsida hittar du mer information om vilka regler som gäller www.boverket.se.

Kan jag söka rotavdrag när jag bygger ett uterum?

ROT-avdrag tillåts för uterum, garage, carport och förutsatt att det byggs ihop med huvudbyggnaden till minst 75 procent, alternativt att det finns en dörr mellan garaget och huset. 

Rotavdrag är ett skatteavdrag på 30 procent av arbetskostnaden till privatpersoner för reparationer och underhåll. "Rot" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad

För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till företaget som du ska anlita. För mer information besök Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

Varför skall man välja energiglas istället för standardglas?

Väljer man ett energiglas får man ett glas med bättre isolerförmåga (U-värde) än ett standardglas

U-värdet anger den mängd värmeenergi som förloras genom glaset per timma och gradskillnad. Ju lägre U-värde desto bättre värmeisolering. Tänker du ha ditt uterum uppvärmt rekommenderar vi på Vetri att du väljer energiglas. Energiglas minskar även risken för imma och rimfrost på glasen under vintertid.

Vilka kulörer kan jag välja?

Med VETRI har du obegränsade möjligheter, inte bara ifråga om kulörval utan också vad gäller glansvärde och struktur. I vår uterumsväljare definierar du önskad kulör utifrån RAL, NCS eller andra färgkartor, exempelvis metallic och strukturfärger (sablé). Du kan även välja mellan glanstal matt (30) eller blank (80). 

Eller så visar du oss ett färgprov så tar vi fram exakt den kulör du vill ha.

Vilka mått kan jag få mitt uterum i?

Vi skapar möjligheter – inte begränsningar. Vänder du dig till VETRI får du alla komponenter måttanpassade utan att det kostar extra. Såväl stomme och tak som glaspartier och aluminiumprofiler är alltid tillverkade utifrån de mått du anger. Så tänk fritt!

Frågor?Frågor?